Zasady turnieju

Drużyny

Kto może wziąć udział w turnieju?

Podstawowym wymaganiem pozwalającym wziąć udział w turnieju jest zebranie drużyny liczącej 5 zawodników. Minimalny wiek zawodnika to 16 lat, przy czym osoby niepełnoletnie będą musiały dostarczyć zgodę opiekuna. Grupa będzie musiała wyłonić kapitana drużyny, który będzie łącznikiem pomiędzy organizatorami turnieju a drużyną. W sytuacji kiedy któryś z członków drużyny z powodów losowych nie będzie mógł wziąć udziału w zaplanowanym meczu wówczas drużyna albo powołuje zawodnika rezerwowego na wolne miejsce lub godzi się na wzięcie udziału w meczu w osłabionym składzie.

Etapy turnieju

Kto może wziąć udział w turnieju?

Turniej rozpocznie się od tzw. fazy grupowej. Wszystkie drużyny, które zarejestrowały się do turnieju będą przydzielane losowo do grup. W skład grupy będą wchodziły 4 drużyny i będą to drużyny, które zadeklarowały przydział do danego poligonu. Faza grupowa będzie przebiegała wyłącznie na arenie danego poligonu (gry lokalne). Każda drużyna w tej fazie będzie musiała odbyć po jednym spotkaniu z wszystkimi drużynami w grupie. Najlepsze dwie drużyny z każdej grupy awansują do drugiego etapu turnieju.

Po zakończeniu fazy grupowej nastąpi przejście do fazy play-off. W zależności od liczby zarejestrowanych drużyn będzie się ona składała z ⅛ finału, ćwierćfinału, półfinału i finału lub ćwierćfinału, półfinału i finału. Na tym etapie drużyny będą rywalizowały z drużynami z innych poligonów (gry wyjazdowe). W przypadku wyboru poligonu, na którym będzie miało się odbyć spotkanie będzie ono ustalane przez organizatorów w taki sposób aby zawsze rywalizujące drużyny mogły spotkać się na neutralnym gruncie*. Przykładowo, jeżeli drużyna ze Śremu będzie miała odbyć spotkanie z drużyną z Poznania, to mecz zostanie rozstrzygnięty na poligonie we Wrześni. Każdy mecz fazy play-off będzie powodował eliminację z turnieju jednej z drużyn oraz awans do kolejnego etapu drużyny zwycięskiej.

*Zasada ta nie dotyczy meczu o 3 miejsce. Mecz o 3 miejsce z przyczyn logistycznych (wspólne rozdanie nagród) musi się odbyć na arenie, na której będzie grany finał.

Terminarz

Kiedy będą odbywały się mecze?

Po zakończeniu naboru drużyn na stronie turnieju zostanie oficjalnie przedstawiony terminarz spotkań dla wszystkich drużyn, który będzie rzetelnie przestrzegany. W sytuacji, kiedy któraś z drużyn już na początkowym etapie będzie wiedziała, że będzie to dla niej termin nie do zrealizowania i ustali wspólnie z drużyną przeciwną nowy termin spotkania wówczas termin będzie mógł być przełożony. W sytuacji kiedy drużyna nie stawi się w wyznaczonym terminie na mecz, skutkować to będzie poddaniem się w ramach meczu i oddanie zwycięstwa walkowerem.

Scenariusz gry

Na czym będą polegały mecze?

Mecze turniejowe będą prowadzone w scenariuszu tzw. Dominacji. Polega ona na przejmowaniu przez drużynę dwóch punktów kontrolnych znajdujących się na terenie poligonu. Zadaniem drużyny będzie utrzymanie każdego z punktów w posiadaniu łącznie przez 6 minut. Za każdy utrzymany przez drużynę punkt przyznawany będzie 1 punkt. W trakcie całego meczu przeprowadzone zostaną 4 rundy, czyli łącznie w trakcie trwania meczu do zdobycia będzie 8 punktów kontrolnych.

W pierwszym etapie turnieju - fazie grupowej - za zwycięski mecz drużyna otrzymuje 3 punkty. W fazie grupowej możliwe będzie doprowadzenie do remisu (wynik 4:4). Wtedy obie drużyny otrzymują 1 punkt. Za przegrany mecz drużyna uzyska 0 punktów.

W przypadku fazy play-off musi zostać wyłoniona drużyna zwycięska w meczu. Zatem w przypadku remisu na etapie play-off drużyny zagrają dwie rundy dogrywkowe w scenariuszu team-deathmatch. Każdy zawodnik będzie miał jedno życie, bez możliwości wskrzeszenia. Usunięte zostaną także z areny punkty kontrolne. Zadanie drużyny będzie wyeliminowanie przeciwników przy jak najmniejszej liczbie ofiar. Po rozstrzygnięciu dwóch rund zostaną zliczone zabójstwa obu drużyn. Ta drużyna, która wyeliminuje więcej przeciwników wygrywa dogrywkę i tym samym mecz, awansując do kolejnego etapu play-off.

Broń

Jakie karabiny będą dozwolone?

Do turnieju zakłada się wykorzystanie wyłącznie karabinów Predator AK-12LT oraz Phoenix MP-9LT o konfiguracjach software’owych przygotowanych przez organizatorów. Każdy z poligonów będzie miał prawo wyposażyć swoich reprezentantów w broń na czas pojedynków. W przeciwnym wypadku poligon, na którym będzie rozgrywany pojedynek będzie oferował własny sprzęt. Dozwolone są również dodatkowe akcesoria do broni - każdy z poligonów utrzymuje własne konfiguracje sprzętowe broni (celowanie przez muszkę/kolimator, karabiny z gripem/bez gripa), więc aby nie wymuszać na zawodnikach innych warunków niż te, do których zostali przyzwyczajeni, to karabiny mogą w dowolny sposób zostać przygotowane.

Zasady fair-play

Szanujemy siebie nawzajem.

Organizatorzy będą przywiązywali dużą uwagę do tego by wszystkie mecze przebiegały zgodnie z zasadami fair-play. Wszelkie próby oszustwa czy nieczystych zagrań będą egzekwowane i nakładane będą kary punktowe. W skrajnych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji zawodnika w meczu. Do gry nie zostaną dopuszczone także osoby pod wpływem alkoholu lub nie przestrzegające regulaminu panującego na terenie poligonu. Zabrania się także wnoszenia na teren poligonu przedmiotów stanowiących zagrożenie np. noży, szklanych butelek itp. W przypadku naruszenia zasad w trakcie gry przez zawodnika prosimy o zgłaszanie wszystkich naruszeń instruktorom gry. Do takich naruszeń należeć będą:

  • zdejmowanie opasek lub zakładania ich w sposób utrudniający oddanie strzału przez przeciwników
  • przesłanianie opasek z wykorzystaniem rąk, odzieży, włosów itp. (dozwolone jest wyłącznie osłanianie opaski za pomocą statycznych elementów znajdujących się na obiekcie np. ścianki, beczki, worki, opony itd.)
  • zasłanianie optyki broni w bezpośrednich starciach z zawodnikami
  • przepychania zawodników
  • przenoszenia jakichkolwiek elementów znajdujących się na arenie, w tym również apteczek
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne poligonu, które nie są do tego przeznaczone
  • wykonywaniem wszelkich czynności, które mogą skutkować upadkiem lub kontuzjami
  • używania broni w celach innych niż są do tego przeznaczone

Ponadto uprasza się o przestrzeganie wszelkich zasad udzielanych przez instruktorów przed i w trakcie spotkania.

Przygotowanie do meczu

O czym należy pamiętać?

Prosimy o nie ubieranie białej lub jasnej odzieży, rekomendujemy stosowanie ciemnej odzieży oraz wygodnych butów. Zbiórka drużyn będzie odbywała się na 10 minut przed samym meczem. Wszystkie gry będą przeprowadzane zgodnie z zakładaną godziną rozpoczęcia. W przypadku spóźnień, zawodnik zostanie włączony do już trwającej rozgrywki - spóźnienia nie będę wstrzymywały godziny rozpoczęcia meczu.

Wyniki i informacje

Gdzie szukać?

Wszystkie wyniki spotkań będą możliwie na bieżąco aktualizowane na oficjalnej stronie turnieju (dystrykt.lt/lasercup2019). Podobnie w przypadku informacji i aktualności w trakcie trwania turnieju - organizatorzy będą publikować je na stronie oraz fanpage’ach poligonów.